Kom ud af alkoholisme med en alkoholbehandling

Kom ud af alkoholisme med en alkoholbehandling

De fleste af os har i løbet af vores tilværelse stiftet bekendtskab med misbrug og afhængighed i den ene eller den anden form. Den hyppigst optrædende afhængigheds betingede misbrugs type i Danmark og resten af den vestlige verden, er alkoholisme.

Hundrede tusind vis af danskere lever den dag i dag med et alkohol forbrug, som ligger langt over sundhedsstyrelsens anbefalinger. En stor del af disse mennesker har udviklet, eller er i fare for at udvikle, et farligt og destruktivt misbrug af de våde varer. Et sådant misbrug vil som oftest kræve professionel hjælp, hvis det skal afvikles – og hvis afvænningen skal være holdbar, skal denne følges op med grundig og intensiv behandling.

Hvornår skal jeg gribe ind over for alkoholisme?

Uanset hvilket form, en afhængighed antager, og hvor fremskredent, du vurderer, at den er, bør du faktisk skride til handling så snart du iagttager eller fornemmer, at der så meget som er tilløb til et overforbrug. Når først misbruget får lov at udvikle sig, går det nemlig kun én vej.

Et misbrug går aldrig i sig selv igen, men vil fortsætte med at grave sine kløer dybere og dybere ind i sjælen på det ulykkelige menneske, som har været så uheldig at blive ramt. Du har en menneskelig og moralsk forpligtelse til at stille op og tilbyde dit hjælp til den misbrugsramte. Dette betyder dog ikke, at du skal være ene ansvarlig for vedkommendes afvænning og behandling. Her er det meget vigtigt, at du søger professionel hælp.

Behandlingscenter Stien har mange års erfaring inden for behandling af alkoholmisbrug – og en rigtig god succesrate inden for samme felt. Hos Behandlingscenter Stien kan alkoholikere og andre misbrugsramte modtage behandling i et forløb på typisk fem uger, i løbet af hvilket han eller hun vil få den nødvendige støtte og omsorg til at kunne fortsætte tilværelsen uden alkohol og afhængighed. Læs mere på behandlingscetner-stien.dk